KaWe / Germania

aparate diagostic:
tensiometre,stetoscoape,otoscoape,oftalmoscoape
laringoscoape,dermatoascoape,diapazoane,etc.
produse diverse:
lampi examinare,taliometre,goniometre,garouri
rigle ECG,etc.